Lespakket kop 12 Lespakket media-educatie voor kinderen van groep 1-2

Het lespakket Melle de Muis voor groep 1/2, begint bij het begin van media-educatie: het verhaal. Hoe kan je een verhaal op verschillende manieren vertellen, welke media zijn er? Leerlingen filosoferen samen over verschillende manieren om een verhaal te vertellen - kan dat ook zonder te praten? Ze experimenten met verschillende uitingsvormen. Een kunstenaar in de klas laat vervolgens zien hoe ook in kunst een verhaal wordt verteld en gekozen kan worden voor een vorm en een medium.

Dit project wordt afgesloten met een presentatie. Dit kan bijvoorbeeld een tentoonstelling, een voorstelling of een filmpje op de website zijn.

 

Doelen

Leerdoelen

  • leren door middel van filosoferen eigen gedachten te verwoorden
  • leren luisteren naar anderen en hun mening te respecteren
  • maken kennis met verschillende vormen om een verhalen te vertellen
  • verkennen verschillende media en expressiemiddelen om een verhaal mee te vertellen, zowel dichtbij als op afstand.

Aansluiting bij kerndoelen

  • Kerndoelen 1, 2, 3, waarin taalverwerving en uitdrukken in woord centraal staat
  • kerndoel 37 over het respecteren van andere meningen.
  • En natuurlijk kerndoelen 54 en 55, over het leren maken van kunst om te communiceren en te reflecteren op eigen werk en dat van anderen.

Lesopzet

Het lespakket bestaat uit 5 lessen. Een aantal lessen heeft suggesties om de les mee uit te breiden. De leerkracht heeft de vrijheid zelf de lengte van de lessen aan te passen.

Digibord
De lessen kunnen gegeven worden met het digibord. Omdat met name de lagere groepen vaak niet de beschikking hebben over een digibord, zijn de lessen voor groep 1/2 en groep 3/4 zo ontwikkeld dat ze ook probleemloos zonder digibord te geven zijn. De bijlagen worden in dit geval door de leerkracht gedownload en geprint.

Les 1
Hoe kan je een verhaal vertellen aan iemand die dichtbij is? Aan de hand van het verhaal van Melle de Muis, verkennen de leerlingen manieren om een verhaal te vertellen zonder te praten. Ze experimenteren met vormen zoals theater, dans en muziek.

Les 2
Hoe kan je een verhaal vertellen aan iemand die ver weg is? Leerlingen verkennen manieren om het verhaal van Melle de Muis aan iemand te vertellen die ver weg is. Ze maken een collage van het verhaal van Melle de Muis op papier en versturen dat per post aan iemand die ver weg is.

Les 3
Een kunstenaar in de klas. Deze les wordt verzorgd door een kunstenaar of kunstdocent. Deze heeft vanuit zijn eigen discipline een les voorbereid over Melle de Muis of de reis van het verhaal. De kunstenaar zal kort de ontvangen tekeningen bepreken met de klas.

Les 4
Presentatie. De leerlingen presenteren het werk dat tijdens het project gemaakt is aan een publiek. Dit kan in de vorm van een voorstelling of een tentoonstelling, maar ook in de vorm van een boekje of een bericht op de schoolwebsite.

Les 5
Evaluatie voorgaande lessen en afronding project.

Tijd en organisatie

 Les 0:  voorbereiding

 30 minuten

 Les 1: Hoe vertel je een verhaal?

 50-60 minuten

 Les 2: Hoe verstuur je een verhaal: praktijkopdracht

 60 minuten

 Les 3: Een kunstenaar in de klas

 1 of 2 keer 60 minuten

 Les 4: Presentatie

 eigen invulling

 Les 5: Evaluatie en afronding

 20 minuten

Kunstenaars en Mediaspoor

De lesmodules voor groep 1/2 en groep 3/4 zijn ontwikkeld door Merel Barends, Rachel de Boer en Maartje van den Brink. Zij werken als kunstenaar in de klas. Daarnaast zijn andere kunstenaars en kunstdocenten gevraagd invulling te geven aan de derde les van deze lespakketten.

Kunstenaars Noord-Holland
Verschillende Noord-Hollandse kunstenaars of Bik'ers (beroepskunstenaars in de klas) hebben een les ontwikkeld voor de modules over Melle de Muis. De projecten zijn te vinden op de aanbiederswebsite www.cultuurindeklas.nl.

Kunstenaars Flevoland
Zoek je geschikte kunstenaars in Flevoland? Neem dan contact op met FleCk of je lokale steunpunt voor kunsteducatie: Collage-Almere, Kubus Lelystad, De Meerpaal Dronten, Muzisch centrum Noordoostpolder, FlevoMeer Bibliotheek Urk.

Wil je als kunstenaar of kunstdocent een les ontwikkelen voor dit lespakket? Lees dan de instructies kunstenaar in de klas

Downloads

handleiding leerkrachten

handleiding kunstenaars

bijlagen

digibordles

Melle de Muis in de klas
Dramales van Maartje v.d. Brink op de Liduinaschool in Haarlem
Melle de Muis in de klas
Dramales van Maartje v.d. Brink op Liduinaschool in Haarlem
Melle de Muis in de klas
Dramales van Maartje v.d. Brink op de Liduinaschool in Haarlem

Zijkolom

Een tekst in de zijkolom.