Lespakket Kop

Lespakket media-educatie voor kinderen van groep 5-6

De lesmodule Bureau Meestervervalsers voor groep 5 en 6 geeft de leerlingen inzicht in manipulatie van met name afbeeldingen, maar ook van teksten. De leerlingen worden mediavaardig doordat zij mediaberichten onderzoeken, zelf beelden manipuleren met een fotobewerkingsprogramma en op onderzoek gaan naar de manipulaties in beeld en tekst tijdens hun bezoek aan de bibliotheek. In plaats van een bezoek aan de bibliotheek kan les 2 ook bestaan uit een workshop fotobewerking of filmen door een vakdocent.

Het hoofdthema van deze module is: hoe wordt de werkelijkheid vervalst in allerlei bronnen en hoe erg is dat.

 

Doelen

Leerdoelen

  • aandachtig onderzoeken van bronnen: bekijken, luisteren, zoeken, conclusies trekken
  • bewust worden van de invloed van klassieke en moderne mediabronnen
  • zelf mediabronnen maken en inzetten
  • het onderzoeken van de collectie van de bibliotheek
  • met andere ogen kijken naar hun omgeving

Aansluiting bij kerndoelen

  • 1, 2 en 3 Taal: verwerven, uitdrukken, omgaan met informatie en argumenteren.
  • 6: leren informatie en meningen te ordenen.
  • 37: waarden en normen
  • 54, 55 en 56: zich uitdrukken in en communiceren via beelden en taal en kennis verwerven over en waardering krijgen voor cultureel erfgoed.

 

Lesopzet

De module bestaat uit drie lessen, waarvan les 2 in de bibliotheek plaatsvindt. Als alternatief kan les 2 ook een workshop fotobewerking/filmen met een vakdocent zijn. De projectopzet verandert dan, dit staat beschreven in de handleiding leerkrachten.

Digibord
Les 1 wordt gegeven met behulp van het digibord. Via het startscherm klik je eenvoudig door de genummerde stappen. In les 2 en 3 is geen digibord nodig. Les 2 wordt gegeven in de bibliotheek en in les 3 gaan de leerlingen aan de slag met wat zij in les 1 geleerd hebben.

Les 1
In les 1 worden de leerlingen door het fictieve bureau Meestervervalsers uitgenodigd mee te doen aan vervalsingen, de dingen mooier maken dan ze in werkelijkheid zijn. Dit bureau draait overuren en vraagt de leerlingen om hulp bij hun werk. Vervolgens doen de leerlingen een proefopdracht met een fotobewerkingsprogramma om te laten zien of ze goed genoeg zijn om mee te doen. De leerlingen bepalen andersom de voorwaarden waaronder zij met de Meestervervalsers mee willen werken.

Les 2
In les 2 volgt het bezoek aan de bibliotheek. De bibliotheek ontvangt de leerlingen, die de collectie beoordelen op ‘vervalst' of ‘origineel'. Vervolgens introduceert de bibliotheek de hoofdopdracht: de gemeente waar de kinderen wonen wil meer toeristen trekken. Kunnen de leerlingen plaatselijke foto's zodanig bewerken dat toeristen nieuwsgierig worden en in grote getale op bezoek komen?

Les 3
In les 3 wordt de hoofdopdracht, het bewerken van foto's, op school uitgevoerd. De bibliotheek exposeert vervolgens het werk van de leerlingen.

Tijd en organisatie

Voorbereiding: Pixlr tutorial

Afhankelijk van de voorkennis

Les 1: de oefenopdracht

90 minuten

Les 2: bezoek aan de bibliotheek

60 mininuten (excl. reistijd)

Les 3: de hoofdopdracht

90 minuten

Tentoonstelling

In overleg met de bibliotheek

De bibliotheek en Mediaspoor

Bibliotheken zijn logische partners van scholen. Ook zijn bibliotheken de aangewezen plek als het om mediawijsheid gaat. Bibliotheken zijn in het algemeen binnen redelijke afstand van scholen te vinden.

Wil je als bibliotheek meedoen aan dit project? Lees dan de handleiding bibliotheken.

Downloads

handleiding leerkrachten

handleiding bibliotheek

handleiding vakdocenten

bijlagen

pixlr tutorial

pixlr oefenbeelden

digibordles

Bureau Meestervervalser
Bibliotheek De Groene Venen
Bureau Meestervervalser
Bibliotheek De Groene Venen
Bureau Meestervervalser
Bibliotheek De Groene Venen
Bureau Meestervervalser
Bibliotheek De Groene Venen
Bureau Meestervervalser
Bibliotheek De Groene Venen
Bureau Meestervervalsers in de klas
Groepen 5 en 6 uit Heiloo
Bureau Meestervervalsers in de klas
Groepen 5 en 6 uit Heiloo
Bureau Meestervervalsers in de klas
Groepen 5 en 6 uit Heiloo
Bureau Meestervervalsers in de klas
Groepen 5 en 6 uit Heiloo
Bureau Meestervervalsers in de klas
Groepen 5 en 6 uit Heiloo

Zijkolom

Een tekst in de zijkolom.