banner groep 7 pagina

Lespakket media-educatie voor groep 7

De lesmodule De Bewaarplaats voor groep 7  geeft leerlingen inzicht in het omgaan met (historische) bronnen. De leerlingen stellen vragen naar aanleiding van archiefstukken over kinderen, die zij later met behulp van deze stukken beantwoorden. Met de informatie die de leerlingen vinden maken zij een presentatie die zij aan elkaar laten zien. De leerlingen reflecteren daarmee op de opgedane ervaringen.

Leerdoelen

 • beseffen dat als je bewaart, je ook selecteert
 • onderzoeken historische bronnen: bekijken, lezen, zoeken, conclusies trekken
 • beseffen dat een archief selecteert
 • verwerken van feitelijke historische informatie in een eigen product (mediabron)
 • beseffen dat feitelijke bronnen een subjectief verhaal kunnen opleveren
 • beseffen dat (historische) bronnen vaak niet volledig zijn
 • beseffen dat je meerdere betrouwbare bronnen moet gebruiken om een verhaal compleet te maken
 • beseffen dat onze blik op het verleden bepaald wordt door het heden

Aansluiting bij kerndoelen

 • 1, 2 en 3: verwerven, uitdrukken, omgaan met informatie en argumenteren.
 • 6: leren informatie en meningen te ordenen.
 • 51, 54, 55 en 56: gebruik maken van eenvoudige historische bronnen en zich uitdrukken in en communiceren via beelden en taal en kennis verwerven over en waardering krijgen voor cultureel erfgoed.

Lesopzet

De module bestaat uit vier lessen en facultatief een bezoek aan een archief. Dit bezoek aan het archief kan tussen les 1 en 2 gepland worden. 
De module die voor Flevoland is ontwikkeld bestaat uit 3 lessen met aansluitend facultatief een bezoek aan het archief van Nieuw Land.

Digibord
Les 1 en 2 worden gegeven met behulp van het digibord. Via het startscherm klik je eenvoudig door de genummerde stappen. In les 3 (en 4) is geen digibord nodig.

Les 1
In les 1 denken kinderen na over de keuzes die gemaakt worden bij het bewaren van hun eigen documenten, bijvoorbeeld vakantiefoto's, aan de hand van een digibordpresentatie. Wat is de moeite van het bewaren waard? Wat gaat de prullenbak in? En waarom eigenlijk? Via de persoonlijke archieven van kinderen nu wordt een verband gelegd met het werk van gemeentelijke  en regionale archieven. De fotopresentatie op het digibord geeft leerlingen een beeld van het archief.

Les 2
In les 2 worden kinderen geïntroduceerd uit een andere tijd. Wat zouden de leerlingen van hen willen weten? Samen formuleren de kinderen vragen. In een circuit gaan de leerlingen in groepjes verschillende historische bronnen onderzoeken: kranten, foto's, het ‘kinderboek' en strafboek van de binnenvader. Kunnen de kinderen hun eigen vragen beantwoorden? En welke dingen ontdekken ze nog meer? Kinderen ervaren dat uit historische bronnen veel informatie te halen is en er bepaalde conclusies uit te trekken zijn. Maar ook dat niet alle vragen beantwoord kunnen worden.

Les 3
In les 3 gebruiken de leerlingen de opgedane historische kennis voor een eigen In les 3 gebruiken de leerlingen de opgedane historische kennis voor een eigen product. Dat kan variëren van een verhaal, een brief, een tekening, een filmpje tot een sketch. In het proces ontdekken ze dat bij het maken van dit product de feitelijke historische kennis wordt aangevuld met algemene historische kennis en de eigen verbeelding.

Presentatie
In Flevoland wordt les 3 afgesloten met een presentatie. De presentatie is in het lespakket voor Noord-Holland een aparte les: les 4.
Tijdens de presentatie presenteren de leerlingen hun producten aan elkaar. De leerlingen reflecteren op de opgedane ervaringen. Ze beseffen dat de kennis over een andere tijd beperkt is. Dat er maar een bepaalde selectie historische bronnen bewaard is gebleven. Dat het verleden door een hedendaags bril bekeken wordt. En dat, net als in hun eigen product, ook in geschiedenisboeken, historische verhalen en films een deel van de informatie invulling is.

Bezoek aan het archief

In de laatste les kan een bezoek worden gebracht aan het archief. De doelstelling van het bezoek is dat leerlingen een kijkje achter de schermen kijken in het archief. In de archief-les worden de volgende vragen beantwoord: Wat wordt er verzameld? Hoe wordt er verzameld? Welke keuzes worden er gemaakt? En hoe stellen archieven hun collecties beschikbaar aan het publiek door digitalisering?

In Flevoland zijn hiervoor afspraken gemaakt met Nieuw Land.

In Noord-Holland kunnen scholen terecht bij de lokale archieven. Educatie is niet een primaire taak van archieven en dat betekent dat niet ieder archief in Noord-Holland de mogelijkheid heeft om een rondleiding aan te bieden passend bij dit lespakket.

 

Noord Holland

handleiding leerkrachten

handleiding archief 

bijlagen

contactgegevens van archieven

digibordles

Flevoland

handleiding leerkrachten

digibordles

De Bewaarplaats
Brainstormvragen
De Bewaarplaats
Brief aan Anna
De Bewaarplaats
Weeskinderen

Zijkolom

Een tekst in de zijkolom.