banner groep 8 pagina

Lespakket media-educatie voor kinderen van groep 8

Machtige media gaat over de invloed en kracht van verschillende media. Centraal staan keuzes in journalistieke media, het verschil tussen feit en mening, het onderscheid tussen journalistiek (nieuws), marketing en het werk van lobbyclubs of goede doelen. Kinderen ontwikkelen het besef dat een zender van mediale boodschappen altijd een belang heeft en dat daarom de onderzoekende houding van de ontvanger belangrijk is.Doelen

Leerdoelen
Leerlingen…
– ontwikkelen een onderzoekende houding t.a.v. verschillende berichten in de media,
– beseffen dat berichtgeving en de werkelijkheid niet hetzelfde zijn,
– beseffen dat berichtgeving altijd maar een deel van een groter geheel is,
– weten dat elke medium de berichtgeving vervormt,
– weten dat berichtgeving bepaald wordt door de belangen (doelen) van de zender,
– kunnen de juiste vragen stellen om de belangen van de zender goed te doorgronden,
– maken zelf mediale uitingen om een eigen boodschap uit te dragen,
– krijgen inzicht in de keuzes die zenders van mediale boodschappen maken.

Aansluiting bij de kerndoelen
Taal 1, 2 en 3: verwerven, uitdrukken, omgaan met informatie en argumenteren.
Taal 6: leren informatie en meningen te ordenen.
Kunstzinnige oriëntatie 54: zich uitdrukken in en communiceren via beelden en taal.
Kunstzinnige oriëntatie 55: reflecteren op eigen werk en dat van anderen.

Lesopzet

De module bestaat uit vier lessen.Les 1 en 2 worden gegeven met behulp van het digibord. Via het startscherm klik je eenvoudig door de genummerde stappen. In les 3 maken leerlingen zelf mediale producten en in les 4 wordt hierop gereflecteerd.

Les 1 Nieuws komt in allerlei vormen
In les 1 onderzoeken kinderen aan de hand van een digibordpresentatie verschillende mediale uitingen: een krant , een nieuwssite, tweets, een nieuwsfoto, een reportage. Wat is typerend voor elk medium en heeft dat invloed op de boodschap? En hoe verhouden beeld en tekst zich tot elkaar?

Les 2 Mening, feit of verkoop?
In les 2 gaan leerlingen zelfstandig aan het werk op de site van mediaspoor. Ze beoordelen welk doel verschillende mediale uitingen hebben. Wordt er een mening gegeven, wordt er geïnformeerd of wil de zender iets verkopen? Daarnaast onderzoeken leerlingen op welke verschillende manieren aandacht van het publiek kan worden getrokken voor een product of evenement. Welke media worden voor marketing ingezet?

Les 3 Mediacampagne voor het goede doel
In les 3 maken leerlingen een marketing campagne voor een schoolactiviteit zoals de musical, een sponsorloop, een tweedehands boekenmarkt voor een goed doel. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende media en de marketingtechnieken uit les 2 worden toegepast. Er wordt in groepjes gewerkt. Het is ook mogelijk om in les 3 met een kunstenaar of kunstdocent te werken.

Les 4 Presenteren en reflecteren
In les 4 presenteren de verschillende groepjes de marketing producten die ze bedacht en gemaakt hebben. Gezamenlijk wordt er op gereflecteerd en besproken of het gewerkt heeft voor de verschillende doelgroepen.

Tijd en organisatie

Voorbereiding
Tijdsduur: afhankelijk van de voorkennis

Les 1
Tijdsduur: 70 tot 120 minuten

Les 2
Tijdsduur: 40 tot 60 minuten

Les 3
Tijdsduur: 60 tot 120 minuten

Les 4
Tijdsduur: 40 tot 90 minuten

Downloads

handleiding leerkrachten

bijlagen

digibordles

Machtige Media in de klas
Machtige Media in de klas

Zijkolom

Een tekst in de zijkolom.