Wat is media educatie - Wit

 

Over media-educatie

Media-educatie bestrijkt een breed terrein: van creatie en interpretatie tot veiligheid, cyberpesten en ICT-vaardigheden.  Het onderwerp hangt tussen schoolvakken in: deels kan het worden betrokken bij cultuureducatie, deels bij maatschappelijke vorming.

Media-educatie leidt tot mediawijsheid. Dit begrip wordt door de Raad voor Cultuur als volgt gedefinieerd: ‘media-wijsheid betreft alle burgers, van jong tot oud, en omvat het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld.'

Media-educatie gaat dus over het leren kennen van diverse media, de achtergrond en de impact te leren doorgronden, zelf vaardig te worden met media en het ontwikkelen van een kritische houding ten aanzien van media-uitingen.

Een media-educatie project

Media-educatie is een breed begrip en veel leerkrachten weten dan ook niet waar ze  moeten beginnen, als ze besloten hebben dat ze iets met media-educatie willen.

Is media-educatie het spelen van een game in de klas, of het doen van een fotografieproject? Of heeft media-educatie meer te maken met sociale media, en cyberpesten?

Media-educatie beslaat meerdere domeinen in het onderwijs. Het valt zowel onder maatschappelijke vorming en cultuureducatie, als onder het domein techniek en knoppenkunde.

Onder techniek en knoppenkunde valt het deel van media-educatie dat te maken heeft met technologie en leermiddelen: hoe werkt een serious game, hoe zet ik een filmpje op internet, wat is een blog en hoe zoek ik in een zoekmachine?

Maatschappelijke vorming en cultuureducatie gaat over media als communicatiemiddel, of als expressiemiddel.

Het schema in de bijlage geeft duidelijk weer welke delen van media-educatie onder welke domeinen vallen.

Hoe word ik mediawijs?

In media-educatie staat het medium centraal, zijn media het doel van de lessen.

Mediawijsheid is het resultaat van het onderwijstraject. Maar wanneer heb je competenties die je mediawijs maken? Competenties zijn een samenspel van kennis, vaardigheden en attitudes. Ze vormen de belangrijke bouwblokken voor menselijk gedrag.

De mediawijsheidcompetenties zijn als volgt uitgewerkt:

  • Kenniscompetenties: media-inhouden kunnen interpreteren, inzicht hebben in het historisch kader en kunnen reflecteren;
  • Vaardighedencompetenties: media kunnen hanteren, informatie kunnen vinden en beoordelen, en media-inhouden kunnen produceren;
  • Attitudecompetenties: bewust zijn van verplichtingen en verantwoordelijkheden in mediagedrag, en besef van de effecten van media.

Welke competenties willen we ontwikkelen bij deze doelgroep?

Aanleiding voor dit project is de constatering dat er wel al veel gebeurt op het gebied van media-educatie, maar dat een doorlopende leerlijn, waarin media breed wordt behandeld, ontbreekt. Media als expressiemiddel is terug te vinden in diverse audiovisuele kunsteducatieprojecten, specifieke media als communicatiemiddel worden goed behandeld in het educatieve aanbod van organisaties als Eye, De Frisse blik, of Beeld en Geluid. Maar een breed project dat enerzijds een basis legt voor een algemene mediawijsheid en anderzijds de invulling van media laat zien door kleurrijke projecten, dat is er nog niet.

Met Mediaspoor willen we ons dan ook richten op media als communicatiemiddel en de kenniscompetentie (kennis en invloed van media) van leerlingen ontwikkelen.

Bureau Meestervervalsers in de klas
Groepen 5 en 6 uit Heiloo
Ewout de Eekhoorn in de klas
Animatieles van Rachel de Boer op De Wingerd uit Zwaag
Melle de Muis in de klas
Dramales van Maartje v.d. Brink op de Liduinaschool in Haarlem
Ewout de Eekhoorn in de klas
Tekenles van Merel Barends op de Zevenhoeve in Heemskerk

 

Zijkolom

Een tekst in de zijkolom.