Wat is mediaspoor - Wit

 

Wat is Mediaspoor

Mediaspoor is een doorlopende leerlijn voor groep 1 tot en met groep 8 in het basisonderwijs. De lesmodules zijn gratis te downloaden of online te gebruiken op het digibord. De lespakketten voor de verschillende groepen sluiten op elkaar aan en vormen samen een doorlopende leerlijn waarmee de basis wordt gelegd voor mediawijze leerlingen.

Mediaspoor benadert media als communicatie- en expressiemiddel. Vanuit de gedachte dat elke vorm van communicatie draait om het vertellen van een verhaal, leidt Mediaspoor de leerling langs alle facetten van media-educatie.

Waar veel media-educatieve projecten uitgaan van een enkel medium - bijvoorbeeld film, krant of tv - biedt Mediaspoor de brede basis voor media-educatie. Mediaspoor maakt leerlingen bewust van de verschillende media en leert ze deze kritisch te gebruiken, als communicatiemiddel en als informatiebron.

Lokale cultuuraanbieders spelen een belangrijke rol in Mediaspoor. Kunstenaars, bibliotheken en archieven laten vanuit hun eigen expertise zien hoe media worden gebruikt om een verhaal te vertellen. De docentenhandleiding, bijlagen en de digibord-programma's zijn gratis te gebruiken via www.mediaspoor.nl. Een van de lessen binnen elke module wordt uitgevoerd door een culturele partner in de regio. Alleen voor deze les betaalt de school een vergoeding.

Opzet

Mediaspoor bestaat uit vijf lespakketten voor het basisonderwijs.

Groep 1/2 en 3/4 
In groep 1 t/m 4 verkennen de leerlingen de vormen die je een verhaal kunt geven en de media die je kunt kiezen om het verhaal te vertellen aan iemand, dichtbij of ver weg. Ze doen dit al filosoferend en experimenterend. Een kunstenaar in de klas laat vervolgens zien hoe ook in kunst een verhaal wordt verteld en gekozen kan worden voor een vorm en een medium. Groep 1/2 en groep 3/4 hebben elk een eigen lespakket dat aangepast is op het niveau van de leerling.

Groep 5/6
Leerlingen uit groep 5/6 verkennen hoe zij zelf een boodschap kunnen manipuleren door te spelen met het medium: ze bewerken een foto. Ze discussiëren over de vraag waar de grenzen liggen van fotobewerking: wat is acceptabel en wat is bedriegen? In welk medium mag je de waarheid een beetje verdraaien, in welke medium niet? In de bibliotheek gaan ze op zoek naar werkelijkheid en fictie.

Groep 7 
Met De Bewaarplaats ontdekken de leerlingen de verhalen die in archieven verborgen liggen. Ze gaan aan de slag met archiefstukken en ontdekken dat je op basis van historische bronnen, een reconstructie kan maken van het verleden. Maar ook dat historische bronnen gekleurd zijn en dat het heel moeilijk is om voldoende informatie te vinden om een sluitend verhaal te maken.

Groep 8 
Leerlingen van groep 8 maken als afsluiting van deze module een eigen mediacampagne. Maar daarvoor leren ze eerst hoe media werken. Wat is het effect van verschillende nieuwsvormen, welke keuzes moeten journalisten maken, wat is het verschil tussen marketing en journalistiek? De leerlingen ontdekken dat een mediale boodschap altijd een belang heeft. Met deze kennis starten de leerlingen zelf een mediacampagne. (deze lesmodule is ook geschikt voor de onderbouw VMBO).

Hiermee vormt de leerlijn Mediaspoor een basis voor de kritisch media-gebruiker, die bronnen op zijn waarde heeft leren schatten.

Leerdoelen en kerndoelen

Mediaspoor sluit aan bij diverse kerndoelen.

 • 1, 2 en 3 Taal: verwerven, uitdrukken, omgaan met informatie en argumenteren.
 • 6: leren informatie en meningen te ordenen.
 • 37: waarden en normen
 • 54, 55 en 56: zich uitdrukken in en communiceren via beelden en taal en kennis verwerven over en waardering krijgen voor cultureel erfgoed.

Leerdoelen groep 1/2 en groep 3/4

 • leren door middel van filosoferen eigen gedachten te verwoorden
 • leren luisteren naar anderen en hun mening te respecteren
 • maken kennis met verschillende vormen om een verhalen te vertellen
 • ontdekken dat ook met kunst vaak een verhaal verteld wordt
 • verkennen verschillende media en expressiemiddelen om een verhaal mee te vertellen, zowel dichtbij als op afstand.

Leerdoelen groep 5/6

 • aandachtig onderzoeken van bronnen: bekijken, luisteren, zoeken, conclusies trekken
 • bewust worden van de invloed van klassieke en moderne mediabronnen
 • zelf mediabronnen maken en inzetten
 • het onderzoeken van de collectie van de bibliotheek
 • met andere ogen kijken naar hun omgeving

Leerdoelen groep 7

 • beseffen dat als je bewaart, je ook selecteert
 • onderzoeken historische bronnen: bekijken, lezen, zoeken, conclusies trekken
 • beseffen dat een archief selecteert
 • verwerken van feitelijke historische informatie in een eigen product (mediabron)
 • beseffen dat feitelijke bronnen een subjectief verhaal kunnen opleveren
 • beseffen dat (historische) bronnen vaak niet volledig zijn
 • beseffen dat je meerdere betrouwbare bronnen moet gebruiken om een verhaal compleet te maken
 • beseffen dat onze blik op het verleden bepaald wordt door het heden

Leerdoelen groep 8

 • ontwikkelen een onderzoekende houding t.a.v. verschillende berichten in de media
 • beseffen dat berichtgeving en de werkelijkheid niet hetzelfde zijn
 • beseffen dat berichtgeving altijd maar een deel van een groter geheel is
 • weten dat elke medium de berichtgeving vervormt
 • weten dat berichtgeving bepaald wordt door de belangen (doelen) van de zender
 • kunnen de juiste vragen stellen om de belangen van de zender goed te doorgronden
 • maken zelf mediale uitingen om een eigen boodschap uit te dragen
 • krijgen inzicht in de keuzes die zenders van mediale boodschappen maken

 

Ontwikkelaars

Mediaspoor is ontwikkeld door Plein C (onderdeel van Cultuurcompagnie Noord-Holland), en voor Flevoland doorontwikkeld door FleCk (onderdeel van Stichting Kubus Lelystad). Mediaspoor is mogelijk gemaakt door subsidie van de provincies Noord-Holland en Flevoland.

Aan Mediaspoor werkten mee:

Merel Barends, www.merelbarends.nl

Rachel de Boer, www.floatingmedia.nl

Maartje van den Brink

Marije Visser, www.marijevisser.nl

Moniek Warmer, www.moniekwarmer.nl

Explanation Design, www.explanationdesign.nl

 

Ewout de Eekhoorn in de klas
Tekenles van Merel Barends op de Zevenhoeve in Heemskerk
Melle de Muis in de klas
Dramales van Maartje v.d. Brink op de Liduinaschool in Haarlem
Bureau Meestervervalsers in de klas
Groepen 5 en 6 uit Heiloo
Ewout de Eekhoorn in de klas
Animatieles van Rachel de Boer op De Wingerd in Zwaag

 

Zijkolom

Een tekst in de zijkolom.