Partners

Lokale cultuuraanbieders spelen een belangrijke rol in Mediaspoor. Kunstenaars, bibliotheken en archieven worden uitgenodigd vanuit hun eigen expertise te laten zien hoe media worden gebruikt om een verhaal te vertellen. Een van de lessen van elk lespakket, wordt ingevuld door een culturele partner in de regio.

Kunstenaar

De derde les van de lespakketten voor groep 1/2 en groep 3/4 wordt verzorgd door een kunstenaar of kunstdocent. Elke kunstenaar of kunstdocent kan deze les naar eigen inzicht invullen. Je hoeft daarvoor niet gespecialiseerd te zijn in nieuwe media. De boodschap van de les is dat je met kunst ook een verhaal kunt vertellen. In die zin wordt kunst gebruikt als medium. Wil je meedoen? Lees dan meer over het lespakket voor groep 1/2 en groep 3/4.

Ook in het lespakket Machtige Media voor groep 8 kan samengewerkt worden met een kunstenaar of docent. Om samen een mediacampagne voor de school te maken of om bijvoorbeeld de grenzen van de journalistiek te verkennen door de leerlingen filmpjes te laten maken die al dan niet de werkelijkheid tonen. Lees meer over het pakket voor groep 8

Bibliotheken

Bibliotheken spelen een rol in de lessen van het lespakket Meestervervalsers. Bibliotheken zijn logische partners van scholen. Ook zijn bibliotheken de aangewezen plek als het om mediawijsheid gaat. Bibliotheken zijn in het algemeen binnen redelijke afstand van scholen te vinden. De bibliotheek is de plek waar onpartijdige informatie te vinden is. Voor  iedereen. Toch is ‘waarheid' ook in de bibliotheek een relatief begrip. Ook een kaft en een achterflap zijn bedoeld om jou als lezer/gebruiker te verleiden. Het kerndoel van dit project is dat leerlingen nooit meer hetzelfde naar beelden en teksten zullen kijken. Dat ze niet zonder meer geloven wat ze zien, horen of lezen.

Als bibliotheek ontvang je de leerlingen en begeleidt je ze bij een opdracht in de bibliotheek. Aan het eind van het project biedt de bibliotheek bovendien expositieruimte voor de werken van de leerlingen.

Wat kan ik doen als bibliotheek? Lees meer...

Archieven

In de module voor groep 7 De Bewaarplaats staan digitale archiefbronnen centraal. Archieven kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het mediawijzer maken van leerlingen. Mediawijsheid heeft voor een groot deel te maken met het beoordelen van bronnen, dus ook historische bronnen. De lessen kunnen zonder archiefbezoek plaatsvinden omdat archieven niet bij iedere school om de hoek zijn, maar het is een waardevolle toevoeging.

Het doel van de lessen is de leerlingen te laten beseffen dat (historische) bronnen een selectie zijn en dus altijd maar een deel van de werkelijkheid laten zien. Er wordt een link gelegd met de leerlingen zelf, zij selecteren ook: welke foto’s bewaar je en welke niet en wat laat je zien op Facebook?

Lees meer over De Bewaarplaats en lees in de handleiding voorbeeldvragen voor het archief.

Bureau Meestervervalsers in de klas
Groepen 5 en 6 uit Heiloo
Ewout de Eekhoorn in de klas
Animatieles van Rachel de Boer op De Wingerd uit Zwaag
Ewout de Eekhoorn in de klas
Animatieles van Rachel de Boer op De Wingerd in Zwaag
Melle de Muis in de klas
Dramales van Maartje v.d. Brink op de Liduinaschool in Haarlem
Melle de Muis in de klas
Dramales van Maartje v.d. Brink op Liduinaschool in Haarlem
 

Zijkolom

Een tekst in de zijkolom.